(480) 526-3503

در این سخنرانی شما با مت پارکر (Matt Parker) آشنا می‌شوید که Ù…وضوع اصلی صحبت او «Ú†ÛŒØ²Ù‡Ø§ÛŒÛŒ برای دیدن و شنیدن در بعد چهارم» Ø§Ø³Øª. امیدوارم با دیدن این سخنرانی، تجربه دلنشینی از یک کمدین Ø±ÛŒØ§Ø¶ÛŒ‌دان به دست آورید. نکات جالبی Ø¯Ø± این سخنرانی هست که ارزش دیدن دارد. سخنرانی به زبان اصلی و …

413-263-3240

586-428-2615

مثال Û± Ø§Ø² محاسبه انتگرال مضاعف در مختصات قطبی مثال Û² Ø§Ø² محاسبه انتگرال مضاعف در مختصات قطبی مثال Û³ از محاسبه حجم با انتگرال مضاعف در مختصات قطبی مثال 1 Ø§Ø² محاسبه حجم با انتگرال سه گانه در مختصات کروی

بیشتر بخوانید »

چند انیمیشن از Jos Leys

انیمیشن‌های زیر را آقای دکتر بهزاد نجفی از دانشگاه امیرکبیر معرفی کردند که آن‌ها را از سایت /www.josleys.com نقل می‌کنیم. انصافاً فیلم‌های زیبایی هستند و نشان می‌دهند که چگونه از انیمیشن می‌توان در آموزش ریاضی استفاده کرد و یکی از موضوعات مورد توجه در آزمایشگاه همین رویکرد است. برای دیدن …

9079924472

701-203-6265

سخنرانی خانم دنیل فینبرگ، در مجموعهTED TALKS این سخنرانی بسیار تأثیرگذار و انگیزه‌بخش است. ضمنا یکی از نگرش‌های ما را در این آزمایشگاه نشان می‌دهد. توصیه می‌کنم با دیدن آن قدری زیباتر به ریاضیات و هندسه بنگرید و توجه کنید که ما می‌توانیم مسیر Ù‡Ù†Ø± و دانش را توأم با هم …

450-306-7892